I. Úvodné ustanovenia

a) Portál KdeToBude je prevádzkovaný na webstránke https://www.kdetobude.sk.
b) Prevádzkovateľom KdeToBude je Ing. Jan Buksa, Slovenska Ves 216 , 05902
c) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb portálu.
d) Pod pojmom Používateľ sa rozumie akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva služby portálu.
e) Pod pojmom Inzerát sa rozumie inzerát nového priestoru, ktorý uverejnil na portáli používateľ. Obsahuje základné informácie o priestore, opis, zaradenie do kategórií, presnú adresu a multimédiá.
f) Službami portálu sa rozumie možnosť prezerať obsah portálu a publikovať. Používateľ má nasledujúce možnosti publikovania: a) vytvorenie inzerátu, b) vytvorenie recenzie c) vkladanie komentárov.

II. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) vykonávať zmeny v inzerátoch a to bez povinnosti informovať o tom používateľa.
b) odmietnuť publikovať inzerát, recenziu alebo komentár bez udania dôvodu.
c) využívať obsah v inzerátoch pre marketing portálu KdeToBude, predovšetkým pri komunikácii na sociálnych sieťach, v newsletteri a na partnerských weboch.
d) zasielať používateľom elektronickú poštu s informáciami a novinkami, ktoré sa týkajú portálu KdeToBude. Používateľ dáva týmto súhlas s jej zasielaním.
e) zablokovať používateľa alebo vymazať publikovaný obsah v prípade, že došlo k porušeniu Všeobecných obchodných podmienok.

III. Právo a povinnosti používateľa

Používateľ je povinný
a) publikovať pravdivé, aktuálne a relevantné informácie. Za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedá výhradne on sám. Zároveň vyhlasuje súhlas s ich spracovaním a zverejnením.
b) publikovať len obsah, ktorý nie je rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi, nie je urážlivý, vulgárny, nevhodný alebo výhražný.
c) aktualizovať informácie v inzeráte alebo vymazať inzerát v prípade, že už nie je vlastníkom daného priestoru alebo priestor zanikol.

IV. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ spracúva údaje o používateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b) Obsah KdeToBude je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.
c) Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2017.